Begrafenissen

Wanneer er iemand overleden is kunt u contact opnemen met de kerkenraadsvoorzitter of uw contactpersoon Pastoraal Team.

Doorgaans gaat de eigen predikant voor in de uitvaartdienst, een Dienst van Woord en Gebed in de Johanneskerk. Nadien leidt zij ook de begrafenisplechtigheid. U kunt het beste rechtstreeks met haar contact opnemen of dit via de uitvaartleider laten doen. De predikant komt dan op bezoek om samen met u het verdriet voor Gods aangezicht neer te leggen en de nodige voorbereidingen te treffen aangaande de afscheidsdienst.

Tijdig contact is gewenst, mede ook vanwege de beschikbaarheid van predikant, koster, organist, kerkelijke ruimten, etc.

Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap