Diaconie

Wij vinden, dat het een belangrijke taak van de gemeenteleden is, mensen in de knel – binnen en buiten de gemeente - nabij te zijn met een luisterend oor en een helpende hand (barmhartigheid) en waar mogelijk te zoeken naar wegen om hun situatie structureel te verbeteren (gerechtigheid).

Diakenen maken de gemeenteleden bewust van deze diaconale roeping. De diakenen helpen hen de bijbel te lezen als een boek met een opdracht tot naastenliefde. Zij leren hen de Maaltijd van de Heer te vieren als een uitnodiging om ook zelf in navolging van Christus dienstbaar te leven. Ook vervullen zij namens de gemeente een aantal diaconale taken.

Wij steunen met onze giften en gebeden het werk van Kerk in Aktie. Daarnaast proberen wij projecten dichtbij met geld en gebed te steunen.

Een bijzonder diaconaal project is het ‘Hart van Nieuwerkerk’. Het ‘Hart’ is nadrukkelijk bedoeld voor alle mensen van het dorp. (zie tekst 'Hart van Nieuwerkerk').

Onder verantwoordelijkheid van de diaconie wordt extra aandacht gegeven aan de ouderen in de gemeente.

Diaconale aandacht voor elkaar betekent voor diakenen soms ook dat zij gemeenteleden en hun gezinnen helpen in een crisissituatie. Voor raad én daad kunnen mensen immers een beroep doen op de diaconie.

De diaconie bestaat uit 4 diakenen.

Voorzitter: Secretaris:
Dhr. W. Kooijman Mevr. S. Flikweert-Boot
Deltastraat 12 Deltastraat 16
4306 BK  Nieuwerkerk 4306 BK  Nieuwerkerk
0111-641003
diaconie @pknnieuwerkerk.nl
Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap