Pastoraal Team

Overzicht Pastoraal team

Algemeen pastoraalteam @pknnieuwerkerk.nl
Coördinatie Dhr. M.H. (Mark) van der Weele 0111-643811
Secretariaat Dhr. J. (Jan) van Dijke 0111-643022
Predikant Ds. M. (Marjan) Riedijk 06-57544370
Leeftijdsgroep 0-25 jaar pastoraalteam25 @pknnieuwerkerk.nl

Jeugdouderling en
Contactpersoon tot 11 jaar

Mevr. M. (Marleen) Bolkenbaas 0111-850916   06-14435081
Contactpersoon vanaf 11 jaar Mevr. P. (Petra) Flikweert 06-42176986
Leeftijdsgroep 25-45 jaar pastoraalteam25-45 @pknnieuwerkerk.nl
Ouderling Mevr. B.C. (Barbara) de Jongste 06-49286087
Pastoraal medewerker vacant
Leeftijdsgroep 45-65 jaar pastoraalteam45-65 @pknnieuwerkerk.nl
Ouderling Dhr. C.J.M. van Wijngaarden 0111-643000
Pastoraal medewerkers Mevr. N.J. (Nel) Buitendijk-Leeuwenburgh 0111-644960
Mevr. A. (Adry) van der Heiden-Human 06-42704375
Mevr. E.J. (Betsy) van Dijke-van Dijke 0111-643022
Leeftijdsgroep 65 jaar en ouder pastoraalteam65 @pknnieuwerkerk.nl
Ouderling Mevr. C.E. (Anita) Kort-van de Klooster 0111-642993
Pastoraal medewerkers Mevr. N.J. (Nel) Buitendijk-Leeuwenburgh 0111-644960
Mevr. M.T. (Marjolein) Vleugel-Mandemaker 0111-643319
Mevr. B. (Sjaan) Bijl-Buitendijk 0111-643211
Mevr. J. (ans) Flikweert-Stols 0111-641426
Dhr. L.C. (Leen) van der Cingel 0111-641286
Mevr. A. (Ardy) van der Heiden-Human 06-42704375
Mevr. C. Schiettekatte-Okker 0111-643102
Zorginstellingen
Pastoraal medewerker Dhr. L. (Leen) van der Cingel 0111-641286

Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap