College van kerkrentmeesters

Het beheer van de kerk, toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters (CvK), omvat de volgende taken:
- Het werven en beheren van de financiële middelen ten behoeve van de kerk
- Het beheren van de gebouwen: zorg voor exploitatie en onderhoud
- Personele aangelegenheden: zorg voor goede arbeidsvoorwaarden van gesalarieerde medewerkers
- De administratie van de kerk: zorg voor de financiële- en ledenadministratie en archivering.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 2 ouderling-kerkrentmeesters, die tevens zitting hebben in de kerkenraad, alsook twee leden uit de gemeente. De administrateur is als adviseur aan het CvK verbonden.

Voorzitter/penningmeester: Secretaris:
Dhr. F. Capelle Dhr. W. Kostense
Vriendhoven 1 Riekusweel 3
4317 MK  Schuddebeurs 4311 CT  Bruinisse
cvk @pknnieuwerkerk.nl
Administrateur:
Dhr. W.P. Flikweert
Unastraat 49
4306 AX  Nieuwerkerk
06-55183803
administrateur @pknnieuwerkerk.nl

Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap