Nieuws

Actie Kerkbalans 2021 van start

Om de activiteiten binnen onze kerkgemeenschap in stand te blijven houden, organiseren we ieder jaar Actie Kerkbalans. Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 is het weer zover. Dan brengen vrijwilligers de brieven en de bijbehorende invulformulieren weer bij u thuis. Willen we de inspanningen voor alle activiteiten in de Johanneskerk en Punt-3 voortzetten dan kan dat uiteraard niet zonder financiële ondersteuning van gemeenteleden, zeker niet in deze bijzondere tijden. Door de coronamaatregelen kunnen namelijk al lange tijd veel minder mensen dan gebruikelijk aan de zondagsdiensten deelnemen. Daardoor missen we de nodige collecte-inkomsten. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn eveneens extra investeringen gedaan om de vieringen wekelijks online in beeld te kunnen brengen. Graag vragen wij u en jullie daarom om dit jaar weer mee te werken aan een mooie en als het kan eventueel extra ruimhartige jaarlijkse gift. Wij bedanken iedereen alvast bij voorbaat voor zijn of haar bijdrage. Daarbij spreken we ook de hoop uit u en jullie allemaal te mogen blijven ontmoeten tijdens (online)kerkdiensten en hopelijk snel zo mogelijk weer in goede gezondheid live in de Johannes.

Namens het team College van Kerkrentmeesters,

Leo Hanse,
Penningmeester

Terug | Geplaatst op: maandag 11 januari 2021
Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap