Nieuws

Vacature Kerkelijk Werker (0,3 fte)

Pastoraat

Als we in de kerk over pastoraat spreken gaat het er om dat we elkaar liefhebben zoals Christus ons heeft liefgehad. Dat we een open oor en hart voor elkaar hebben. Dit onderlinge pastoraat vormt de basis van alle omzien naar elkaar. Daarom hechten we sterk aan het pastoraat. Hieraan wordt invulling gegeven door onze predikant ds. Marjan Riedijk en het pastorale team. Ter ondersteuning van onze predikant en het pastorale team zijn we op zoek naar een kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat.

Uw opdracht luidt:

• het bieden van pastorale zorg aan ouderen door middel van bezoekwerk en crisispastoraat in samenwerking met de predikant, ouderling, het pastorale team en de bezoekgroep
• het incidenteel leiden van rouwdiensten en diensten in verpleeghuizen
• het coördineren van groot huisbezoeken, eventuele bijeenkomsten voor rouwverwerking of andere specifieke vormen van pastoraat (te denken valt bijvoorbeeld aan pastoraat voor mantelzorgers, omgaan met dementie, bijbelkring etc.) en uitvoering daarvan 
• beschikbaarheid bij activiteiten voor ouderen in de gemeente, bijvoorbeeld koffieochtenden, en 65+ middagen
• deelname aan relevante overlegstructuren in overleg met de predikant en het pastoraal team.

Wie bent u en wat verwachten wij van u?

We zoeken iemand die:
• belijdend lid is van de Protestantse Kerk in Nederland
• over goede communicatieve vaardigheden beschikt en bereid is constructief samen te werken met predikant, pastoraal team en (bezoek)vrijwilligers
• samen met de predikant, het pastorale team en de bezoekvrijwilligers actief en initiatiefrijk invulling geeft aan het pastorale team binnen de gemeente

Wat is uw opleiding en ervaring:

• U heeft een door de PKN erkende opleiding Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) of theologie voltooid

Wat bieden wij?

• een actieve en betrokken gemeente en een actief pastoraal team en bezoekvrijwilligers om mee samen te werken
• salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao van de Protestantse Kerk in Nederland
• een aanstelling van 0.3 fte
• een aanstelling voor twee jaar; kan na deze twee jaar mogelijk verlengd worden.
• aanvang aanstelling in overleg, liefst zo snel mogelijk

Heeft u belangstelling voor deze functie? Stuur dan uw CV en motivatiebrief naar de sollicitatiecommissie t.a.v. scriba@ pknnieuwerkerk.nl. U kunt reageren tot uiterlijk 25 oktober 2021. Voor aanvullende vragen over de sollicitatieprocedure kunt u ook op dit e-mailadres terecht. Wij zullen u dan zo snel mogelijk antwoorden.

Terug | Geplaatst op: dinsdag 5 oktober 2021
Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap