Nieuws

Reserveren erediensten

Beste gemeenteleden,

We waren zo blij, dat eindelijk alles weer eens een beetje ging lijken op hoe we het deden voor de corona, maar die vreugde mag helaas op dit moment maar van korte duur zijn. Naar aanleiding van de coronamaatregelen die afgelopen dinsdag zijn bekend gemaakt, heeft de kerkenraad besloten, dat we met ingang van 14 november weer gaan reserveren, een mondkapje dragen als we lopen, handen ontsmetten en de anderhalve-meter-regel gaan hanteren.

In de afgelopen periode is gebleken, dat reserveren voor een hele maand best lastig is. Daarom heeft de kerkenraad besloten dat gemeenteleden voortaan elke week kunnen reserveren. Dit betekent, dat ik elke week een aanmeldbrief stuur met daarin de uiterste datum waarop u kunt reserveren voor de eredienst op zondag.

De kerkenraad heeft ook nagedacht over hoe de plaatsen verdeeld kunnen worden. De gezinnen met kinderen, die naar de kindernevendienst gaan, nemen plaats in het Sevioth. Deze gezinnen hoeven niet te reserveren. Andere gemeenteleden nemen plaats in de rijen en in de rechter en linker bank. De gemeenteleden die in de rechterbank zitten, worden dringend verzocht een mondkapje te dragen, wanneer de kerkenraad binnenkomt en aan het eind van de dienst de kerkzaal weer verlaat. Op deze manier kunnen er ongeveer 50 mensen in de kerkzaal. Een en ander is afhankelijk van het aantal echtparen, enkelen en gezinnen.

Op dit moment is er nog geen reden om een kerkzaalcoördinator aan te stellen. We vragen de gemeenteleden hun eigen verantwoordelijkheid te dragen en te zorgen voor de eigen veiligheid en die van anderen.

Volgende week is er bij mijn weten weer een persconferentie. Verder wachten we nog op uitgewerkte richtlijnen van het CIO en de Classis. Gezien het schrikbarend toenemen van het aantal besmettingen, kan het zo maar gebeuren, dat de maatregelen nog verder worden aangescherpt.

Gedurende de gehele coronaperiode hebben we het als gemeente fantastisch gedaan. Er zijn immers tijdens kerkelijke bijeenkomsten geen besmettingen geweest. Natuurlijk willen we dit graag zo houden voor de veiligheid en het welzijn van ons allen.

Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad,
Wim Kostense


Eredienst 14 november 2021
Aanmelden via reserverenkerkdienst@ pknnieuwerkerk.nl (naam + aantal personen)
Deadline aanmelden: dinsdagavond 9 november
Kruisjeslijst: woensdag 10 november

Gasten
Als u gast bent en u wilt een dienst bijwonen in de Johanneskerk, dan kunt u contact opnemen met Wim Kostense via reserverenkerkdienst@ pknnieuwerkerk.nl of bellen met 0651464584. Er zijn plaatsen beschikbaar voor onze gasten.

Terug | Geplaatst op: zaterdag 6 november 2021
Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap