Nieuws

Vacature Administrateur

‘Werken voor een gelovende gemeente, is geloven in een werkende gemeente’

Ons gemeentelid Simon Beilsma heeft na een respectvolle staat van dienst voor onze PKN-gemeente te Nieuwerkerk onlangs aangegeven per 31 december van dit jaar zijn administratieve werkzaamheden te willen beëindigen. Daarom zijn we als College van Kerkrentmeester per direct op zoek naar vervanging voor de functie: Administrateur 

Wat houdt deze eervolle functie voor onze gemeente in?

Als administrateur ben je verantwoordelijk voor de financiële administratie van onze gemeente in de breedste zin van het woord. Daaronder vallen onder meer het opstellen van de jaarrekening en coördineren van de jaarlijkse actie Kerkbalans als belangrijke taken. Verder ben je verantwoordelijk voor de aanlevering van jaarstukken en beantwoording van vragen van onder anderen de financiële controlecommissie, de colleges en de kerkenraad van onze gemeente. Je bent uiteraard ook het aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor afhandeling van financiële zaken en betalingen voor medewerkers en leden van onze gemeente, evenals voor externe relaties en organisaties, waaronder colleges binnen de PKN-Nederland. Je taken staan onder verantwoording van het College van Kerkrentmeesters en Kerkenraad en je voert eveneens taken uit voor het College van Diakenen. Voor de goede gang van zaken overleg je daarom regelmatig met de penningmeesters van de genoemde colleges.

Wat vragen wij?

We zoeken bij voorkeur iemand die al (enige) ervaring heeft met administratief werk, zich aangesproken voelt tot deze mooie maar ook verantwoordelijke taak en nauw betrokken is/wil zijn bij onze gelovende gemeente. Bij ervaring met het gebruik van een boekhoudprogramma als Twinfield of vergelijkbaar ben je in deze functie overigens al een heel eind op weg.

Wat kunnen we je als gemeente aanbieden? 

Als administrateur van onze gemeente kun je rekenen op volledige medewerking en ondersteuning van de colleges en kerkenraad en zijn er korte lijntjes met de penningmeesters. We gaan uit van medewerking op basis van vertrouwen, zowel binnen als buiten de gemeente. Waar, wanneer en hoe je werkt bepaal je in overleg met het college zelf, zolang je de samenwerking met collega’s en opdrachtgevers goed georganiseerd hebt. Wij bieden afhankelijk van ervaring, definitieve invulling van taken en enthousiasme een passende maandelijkse vrijwilligersvergoeding. De startdatum is bij voorkeur zo snel mogelijk om samen met Simon nog enige maanden ervaring op te kunnen doen in deze functie.

Meer informatie? 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met penningmeester Leo Hanse (06-10938928) of secretaris Wim Kostense (06-51464584) van het college van kerkrentmeesters.

Solliciteren op de functie van Administrateur

Je sollicitatie ontvangen wij graag voor 1 juni 2022 via email naar administrateur@ pknnieuwerkerk of per brief naar Administrateur PKN Nieuwerkerk, Fazantenlaan 14, 4306 BR Nieuwerkerk.

Terug | Geplaatst op: zaterdag 16 april 2022
Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap