Youth Johanneskerk 16-25

Ben je tussen de 16 en 25 jaar? Dan ben je op zondagmiddag welkom bij Youth Johanneskerk 15/25!

Meestal één keer per maand komt de Youth Johannesgroep bij elkaar. Deze groep bestaat uit jongeren/jongvolwassenen vanaf 16 jaar en begin twintigers. Tijdens de lockdownperiode hebben we al Skypend contact gehouden. Op zondag 30 augustus kwamen we weer bij elkaar in onze mooie Johanneskerk.
Met elkaar hebben we nagedacht over thema’s die we gaan bespreken. Er kwamen verschillende gele post-it briefjes te hangen. Omdat we weer eens in de kerk zelf wilden zitten, hingen die op een goed moment aan de kansel.
We kwamen uit op vier thema’s. Allereerst willen we de kerkge-schiedenis behandelen, maar dan wel zo dat deze gelinkt is aan de lokale kerkgeschiedenis. Afgelopen zondag kwam Dirk van Farowé al voorbij als personage. Hij begon in Nieuwerkerk met de afscheiding in 1836 en ging kerkdiensten houden in de schuur van zijn boerderij Cereales. Maar hoe zit het met de zeven kanunniken die zongen in het koor van de kerk? We zullen allerlei periodes behandelen komend jaar. Als tweede thema werd genoemd de vraag hoe het nu zit met het kwaad in relatie tot God die toch goed is? In de theologie wordt dit het theodicee-vraagstuk genoemd. Komend seizoen zullen we verschillende theologen behandelen die hier iets over gezegd en geschreven hebben. En als derde onderwerp werd gamen genoemd. Daar hebben we ook even over doorgesproken. We zullen vooral wat verhaallijnen analyseren uit actuele games. Wat kun je daarin ontdekken aan verhaallijnen? Als vierde onderwerp zullen we komend jaar de apocriefe Bijbelboeken behandelen. Wie waren bijvoorbeeld de Makkabeeërs, wat staat er in Tobith? En waarom is er nog een Bijbelboek Esther?

Mocht je mee willen doen, of weer willen herintreden – dat mag natuurlijk altijd – meld je even aan via een appje naar 06 575 44 370. Dan kom je weer in de whatsappgroep. Data en tijdstippen zullen daar steeds in vermeld worden. 

Voor actuele informatie kunnen de jongeren steeds de whatsapp groep raadplegen en de ouders de Chrch-app!

Meer info? Bel/mail of whatsapp: predikant @pknnieuwerkerk.nl of 06 575 44 370

Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap