Commissie Educatie en Toerusting

De Commissie Educatie en Toerusting organiseert geregeld avonden voor de gemeente als geheel of specifieke doelgroepen. Ze hebben tot doel de gemeente in haar dienstbetoon toe te rusten. De ene keer met een thema-avond, de andere keer door middel van een geloofsgesprek. Via, Puntsgewijs, de Kerkbode, de zondagse mededelingen, de website, Facebook en flyers worden de Gemeente- en Toerustingsavonden bekend gemaakt.

Contactpersoon:
waarneming door scriba
scriba @pknnieuwerkerk.nl

Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap