Bijbelkring

De Bijbelkring komt dit seizoen onder leiding van ds. Riedijk samen op de onderstaande data. Deelnemers ervan kunnen zich op de zeven geplande bijeenkomsten voorbereiden door de lezing van een Bijbelgedeelte. 

Dit jaar staan de vier evangeliën centraal: Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes. We denken na over de overeenkomsten en de verschillen. Vanuit ieder evangelie zullen we twee Bijbelgedeelten bestuderen. De Bijbelkring wordt gehouden op dinsdagavonden in Punt-3 van 19.30 tot 21.30 uur. Een ieder van harte welkom!

2 oktober
Mattheus. Hij is de evangelist die schrijft voor de mensen van Joodse komaf. Hij schrijft over de komst van de langverwachte Messias. We lezen Mattheus 2: 13 -23 over de vlucht naar Egypte. Hier wordt melding gemaakt van allerlei profetieën (Hosea, Jeremia en Jesaja) die in vervulling worden gebracht.

30 oktober
Johannes de doper, hij is de profeet op de drempel van het Oude en het Nieuwe Testament. Hij is als de heraut die aankondigt dat de Messias gaat komen. Maar op één of andere wijze is Jezus anders dan verwacht. Zo komt Jezus niet om te dopen maar om zich te laten dopen. We lezen met elkaar Mattheus 3: 11 -17 over de doop van Jezus.
27 november

Marcus. Hij is de evangelist die schrijft voor mensen die niet van joodse komaf waren. Hij legt vaak ook de joodse gebruiken net wat meer uit. Marcus besteedt ook veel tijd aan de verbreiding van het evangelie onder de heidenen. We lezen Marcus 7: 1 – 23. Hierin worden een aantal joodse gebruiken uitgelegd en gaat het over rein en onrein. Een hoofdstuk dat niet gelijk te begrijpen is. “Begrijpen jullie het dan ook niet?” vraagt Jezus aan zijn discipelen. Zullen wij het begrijpen?

18 december
Marcus is ook de evangelist waarvan wel gezegd wordt dat hij benadrukt dat geheim moet blijven wat de ware identiteit van Jezus is. We lezen met elkaar Marcus 9: 2 – 13. In dit gedeelte zegt Jezus dat ze aan niemand mogen vertellen wat ze hebben gezien.

15 januari
Lucas heeft zijn evangelie geschreven in de vorm van een reis. Hij heeft zijn evangelie meer literair vormgegeven. We gaan een gedeelte lezen dat hij 72 mensen op reis stuurt. We lezen Lucas 10: 1 – 24.

5 februari
Lucas is ook de evangelieschrijver die oog had voor de armen en de rijken. We gaan ook daar een verhaal over lezen. Een verhaal over rijkdom en gerechtigheid. We lezen Lucas 16: 1 -15. Maak je vrienden met je geld? Wat wordt er toch met dit verhaal bedoeld?

5 maart
Het evangelie van Johannes is anders dan Mattheus, Marcus en Lucas. Bij Johannes staat de liefde centraal. Jezus laat de liefde van God zien. We lezen het verhaal van de voetwassing. Een verhaal waarin al doorklinkt dat zijn liefde tot het uiterste zal gaan. We lezen Johannes 13: 1-20.

2 april
In Johannes 17 staat het gebed dat Jezus uitsprak bij het laatste Avondmaal. Hij spreekt tot Zijn Vader en in alles klinkt de liefde door. We lezen Johannes 17: 1-26.

Locatie:
Kerkelijk centrum Punt-3
Kerkplein 2
4306 CL Nieuwerkerk
0111-647430

Informatie:
Ds. M. Riedijk
06-57544370

Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap