Nieuws

Nieuwe rekeningnummers per 1 november

Belangrijk bericht!

Onze huisbankier, de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) , gebruikt al heel veel jaren de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer van onze gemeente. Van Lanschot Bankiers zal deze dienstverlening in de toekomst echter staken. Daarom is SKG op zoek gegaan naar een nieuwe bank om ook onze gemeente een goede oplossing te bieden voor het betalingsverkeer. Het is de Rabobank geworden.

Op 1 november 2018 veranderen onze rekening-courantnummers bij SKG.

Kerk         NL 11 RABO 0373 7255 31
Diaconie   NL 27 RABO 0373 7257 28
Zending    NL 58 RABO 0373 7255 58

SKG heeft de overstapservice voor ons geactiveerd: dit houdt in dat gedurende een periode van ongeveer een jaar bedragen die worden overgemaakt op het “oude” bankrekeningnummer worden doorgesluisd naar het nieuwe bankrekeningnummer.
Gemeenteleden, die zelf via internetbankieren bijdragen aan de kerk, diaconie of zending overmaken doen er echter verstandig aan in het adresboek het rekeningnummer te wijzigen!

Wij vragen u vriendelijk – om problemen met betalingen te voorkomen – met deze wijziging rekening te houden.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Simon Beilsma, administrateur

Terug | Geplaatst op: zaterdag 3 november 2018
Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap