Nieuws

Gebruiksplan Coronatijd

Elke kerk is verplicht een corona gebruiksplan op te stellen.Op verzoek van de kerkenraad heeft het College van Kerkrentmeesters een corona gebruiksplan opgesteld voor fysieke kerkdiensten van 100 bezoekers excl. medewerkers. Dit corona gebruiksplan is belangeloos tot stand gekomen met behulp van kerkenraadsleden, gemeenteleden, een bhv-deskundige en een veiligheidskundige.


Dit gebruiksplan is opgesteld met behulp van de richtlijnen van de PKN, zoals beschreven in het ‘Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten’ d.d. 29 mei 2020 en de wettelijke eisen. Op de bijgesloten plattegrond is een indeling gemaakt tot de verplichte 1,5 meter afstand tot elkaar. De kerkenraad is eindverantwoordelijke voor opvolging en naleving van dit gebruiksplan.

Klik hier voor het Corona-gebruiksplan

Terug | Geplaatst op: zaterdag 4 juli 2020
Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap