Nieuws

Reserveren kerkdienst 28 november

Beste gemeenteleden,

Dit is de aanmeldbrief voor de 1e adventszondag van dit jaar. Er is plaats voor 50 gemeenteleden.

We dragen een mondkapje als we lopen, we ontsmetten onze handen in de hal van de kerk en hanteren in alle rijen en banken anderhalve-meter-afstand.

In de afgelopen periode is gebleken, dat reserveren voor een hele maand best lastig is. Daarom heeft de kerkenraad besloten dat gemeenteleden voortaan elke week kunnen reserveren. Dit betekent, dat ik elke week een aanmeldbrief stuur met daarin de uiterste datum waarop u kunt reserveren voor de eredienst op zondag.

De kerkenraad heeft ook nagedacht over hoe de plaatsen verdeeld kunnen worden. De gezinnen met kinderen, die naar de kindernevendienst gaan, nemen plaats in het linkergedeelte van Sevioth in de banken achter de koster. Deze gezinnen hoeven niet te reserveren. De banken aan de andere kant van het Sevioth zijn bestemd voor gemeenteleden.

Op dit moment is er nog geen reden om een kerkzaalcoördinator aan te stellen. We vragen de gemeenteleden hun eigen verantwoordelijkheid te dragen en te zorgen voor de eigen veiligheid en die van anderen.

Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad,
Wim Kostense


Eredienst 28 november 2021
Aanmelden via reserverenkerkdienst@ pknnieuwerkerk.nl (naam + aantal personen)
Deadline aanmelden: donderdag 25 november 2021
Kruisjeslijst: vrijdag 26 november 2021

Gasten
Als u gast bent en u wilt een dienst bijwonen in de Johanneskerk, dan kunt u contact opnemen met Wim Kostense via reserverenkerkdienst@ pknnieuwerkerk.nl of bellen met 0651464584. Er zijn plaatsen beschikbaar voor onze gasten.

Terug | Geplaatst op: maandag 22 november 2021
Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap