Nieuws

Thema avond over geloofsopvoeding

Thema avond over geloofsopvoeding

De samenwerkende PKN gemeenten in Duiveland (SAGE) nodigen u uit voor een thema-avond over geloofsopvoeding.

Spreekster: ds. Margriet van der Kooi over haar boek: Als kinderen andere wegen gaan

Een boeiend thema voor ouders, grootouders èn voor de christelijke gemeente

Op woensdag 22 februari 2017 in de Voorkerk van de Hervormde Jodocuskerk in Oosterland
aanvang: 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur met koffie/thee, boekentafel aanwezig

Ds. Margriet van der Kooi, predikant, geestelijk verzorger Hofpoort ziekenhuis Woerden, auteur, spreekt deze avond over haar boek: ‘Als kinderen andere wegen gaan’.
Nogal wat jongeren verdwijnen uit de kerk en hun ouders worstelen met vragen, met een schuldvraag. Hoe hebben wij het geloof doorgegeven? Wat hebben we verkeerd gedaan, wat hadden we anders moeten doen? De tieners, twintigers, dertigers van nu leven in een heel andere wereld dan hun ouders. Hoe blijven we met hen in gesprek als ze andere keuzes maken? Margriet verkent thema’s als loslaten, hoe kinderen van ouders zijn, maar vooral ook van de christelijke gemeente. Een onderwerp dat in veel kerkelijke gemeentes speelt, dat velen raakt en om bezinning vraagt!

Ieder is van harte welkom

Terug | Geplaatst op: zondag 5 februari 2017
Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap